EcoWater Systems

Публикувано от на 02/12/2013 в Tabs

EcoWater Systems

EcoWater Systems е компания с 90-годишна история, която разработва системи за пречистване и омекотяване на питейната вода. Компанията разработва продукти, основани на иновативност и съвременни технологии. Изгражда екологични ВиК системи и интегриран подход за рециклиране и управление на отпадъците.

Менила ЕООД e официален дилър на EcoWater Systems България.